Bassernes historie

Det første, danske Basserne udkom marts 1972.

Bladet udkom de første år kun fire gange årligt, men snart blev det månedsblad, så udkom bladet hver 3. uge og siden 1981 har vi haft et nyt Basserne hver 2. torsdag.

Det er blevet til næsten 880 numre - du kan se forsiderne her på siden. Der er også udkommet en lang række specialudgivelser, du kan se alle forsider - samt amerikanske - på denne hjemmeside http://www.basserne.kolner.dk/basseindex.htm

Mort Walker skabte Basserne (amerikansk: Beetle Bailey) i 1950. I den første tid foregik serien i et universitetsmiljø, men i 1952 blev Jens Fup indkaldt til millitærtjeneste - og her han været siden. Seriens popularitet steg, og lige siden har den hørt blandt de mest elskede dagstribeserier i aviser over hele verden.

Et forsøg på at hjemsende Jens Fup i 1954 blev ikke til noget, men til gengæld blev - den til lejligheden skabte - Jens' søster så populær, at hun og husbonden Mads fik helt egen serie, Mads & Misse, senere på året. Mads & Misse er også i dag en populær dagstribeserie der skrives og tegnes af Mort Walkers sønner.

Ekstra Bladet var det første dagblad herhjemme som præsenterede Basserne. Det første tegneserieblad som indeholdt Basserne var ugebladet Skipper Skræk.

Ganske ubemærket udkom det første Basse-blad den 15. marts 1972, én ny titel blandt så mange andre.

Forlaget Interpresse havde gennem nogle år samarbejdet med Semic i Sverige. Semic havde forlag i Norge og i Finland - og man havde samtrykt en række titler med det svenske forlag, bl.a. Lassie og Søren Spætte, og det var ganske naturligt at man var opmærksomme på hvad der ellers udkom. Svenskerne havde startet Basserne under navnet Knasen i 1970, og havde siden udgivet 8 årlige numre, nordmændene havde lagt forsigtigt ud med et enkelt nummer i 1971 (først fra 1975 fik det norske Billy fast udgivelsesfrekvens).

Forlaget Interpresses redaktør, Tonny Lützer, blev sammen med grundlægger og ejer, Arne Stenby, enige om at udgive en dansk udgave af Knasen, og man lagde forsigtig ud med udgivelse hver 3. måned - en udgivelsesfrekvens der blev fastholdt i et par år, for den barske kendsgerning var at bladet faktisk ikke solgte særlig godt.
 
Prisen var 2,85 kr. - ikke helt billigt dengang - og hæfterne blev efter svensk forbillede trykt med en staffagefarve. I Sverige anvendte de en rødlig farve, også kaldet 'tyttebærtryk', mens man i Danmark brugte en orange farve. I modsætning til svenskerne, som fortsatte staffage-trykket frem til den endelig overgang til farver, droppede Interpresse den orange farve efter nr. 8.

Dengang bestod bladet primært af Basse-sider, den første fyldserie var Rødøje, som dukkede op allerede i nr. 3. 
Det var mest søndagssider og materiale fra det amerikanske Basse-blad, for naturligvis har serien haft sit eget blad i USA - i tiden før superheltene totalt overtog bladmarkedet derovre.

Basserne skrantede, det gik faktisk ret skidt og bladet var meget tæt på at blive lukket. Alligevel udgav konkurrenten Williams i 1973 et plagiat-blad Krutterne, der dog ikke holdt så længe. Tonny Lützer besluttede sig for at blive freelancer, i mange år var Tonny en meget flittig oversætter, bl.a. har han oversat det meste af Lucky Luke-serien og var Basse-oversætter fra starten og helt op til midten af halvfemserne.

Det gik også skidt ved indgangen til 1974, men alligevel skulle det blive året hvor Basserne fik fremgang. Oliekrisen havde slået bunden ud af tegneseriemarkedet, der var krise overalt, fyringer og bladlukninger, men Basserne klarede skærene og gik mød strømmen.

I 1974 fik bladet ny redaktør, den gule staffagefarve blev kasseret - og frekvensen blev sat op til 6 årlige numre. 
Udvalget i bladet blev mere varieret og samtidig kunne man nu også læse dagstriber i Basse-bladet, noget der ellers mest havde været forbeholdt Basserne Mini-album. 
Karin Jensen stod som ansvarlig redaktør, men det var Marianne Kidde (dengang Sørensen) som kom til at præge bladet og som tilførte det en række nye, stærke serier af høj kvalitet.

Basserne udviklede sig nu anderledes end det svenske Knasen, serier som Hagar, Mads & Misse og Blondie blev nærmest uundværlige og forsiderne blev frisket op - man ændrede endda i 1978 logo til det nuværende.
Forandringen faldt i læsernes smag og bladet voksede støt til at blive forlagets største bladudgivelse!

Den hyppige udgivelsesfrekvens førte naturligvis til at man anvendte en lang række forskellige bi-serier, foruden alt det Basse-materiale man kunne komme i nærheden af - fra den periode blev der fremstillet en række materiale kun til brug i det danske Basserne.
I kølvandet på bladets umådelige succes fulgte naturligvis et antal specialudgivelser, både som striphæfter, pocketbøger og album, men det var og blev bladet det nød den største popularitet også op gennem firserne.
Nr. 118 der udkom i 1982 præsenterede Garfield og Legionen, - Garfield kom ind på det helt rigtige tidspunkt, det var en enorm interesse for Garfield - og det kunne mærkes så grundigt på salgstallene at bladet i en længere periode også havde Garfield logoet på forsiden.

Bladet har løbende udviklet sig - nye serier er kommet til, nogle forsvandt hurtigt igen, mens andre bed sig bedre fast. 
Mort Walker har i flere omgange besøgt Danmark (senest efteråret 2000) og der tegnes fortsat særlige Bassestriber  og historier til det danske Basserne.

Udgivelsen af Basserne - samt bladets redaktion - blev i 1997 overtaget af Egmont Serieforlaget, og en lind strøm af særudgivelser har ledsaget hovedbladet, der nu efterhånden gennem 30 år er udgivet hver 2. torsdag.
Bladet var i mange år på 48 sider i indhold, men fra omkring 2002 har det faste sidetal været 64 sider i indhold – med hyppige udvidede numre.
Basserne er også stedet hvor nye danske talenter kan forsøge at få udgivet deres serie. Det er svært, kvalitetskravene er høje, men de senere år har danske serier som Ganske Vist, På dybt vand, Og det var Danmark… og Im Beruf været trykt i bladet, og bladet er altid åben for nye talenter. Marts 2010 har Basserne været på markedet i 38 år.

Basserne har de seneste par år haft en støt opstigning i salgstallene – og læsertallet er langt over 200.000, så det er uden tvivl et af Danmarks største tegneserieblade og vi på redaktionen er i hvert fald helt sikre på at Basserne er Danmarks mest morsomme blad.


Sidste artikler
Sidste artikler Ingen artikler.

Luk

Luk